fbpx

CEPOH

Klijent

Centar za prevenciju otpada od hrane - CEPOH

Korištene Tehnike

HTML, PHP, Jquery, CMS

Opis

Zadatak prilikom izrade stranice za Centar za prevenciju otpada bio je napraviti web stranice koje će privući pažnju na problem bacanja hrane i promovirati održivo gospodarenje otpadom od hrane.  

Stranica je rađena u dvije boje, slike su crno bijele da bi se stvorio efekt djelovanja. Slike dobivaju boju tek u trenutku kada korisnik djeluje i pređe pokazivačem preko slike.

/01

Naslovna stranice

Nudi pregled novih događanja vezanih uz prevenciju otpada od hrane.

/02

Novosti

Detaljna arhiv svih novosti, omogućava lagani pristup kako starijim tako i najnovijim objavama.

/03

O nama

Više informacija o Centru za prevenciju otpada od hrane i djelatnostima kojima se bave.