fbpx

Calendula

Calendula web stranica

Klijent

Calendula d.o.o.

Korištene Tehnike

HTML, SASS, Jquery, PHP, CMS

Opis

/01

Naslovna stranica

Glavna cilj naslovne stranice bio je lagan pristup kulturama za proizvodnju biomase, a zatim i ostalim važnim područjima kao što su gospodarenje otpadom i prikupljanje biomase.

/02

Kultura Miscantus

Na stranicama kultura može se naći detaljan opis i tehničke specifikacije. Prikaz je jednostavan i lako čitljiv.