fbpx

Logo dizajn

Logo je najvažniji dio vizualnog identiteta vaše tvrtke, on je osnova na kojoj se gradi sve ostalo. On je prva točka dodira vas i potencijalnog klijenta i kao takav on mora odražavati vašu profesionalnost, bit vaše tvrtke, onakva kakva je ona sada i kakva će postati u budućnosti.

Logotip i zaštini znak

Zaštitni znak (logo mark) je slika, simbol ili skup grafičkih elemenata koji predstavlja tvrtku, ali ne uključuje ime. Logotip (logo, logotype) je ime tvrtke izraženo putem stiliziranih slova ili kratica. Logotip se u određenim slučajevima može upotrebljavati i kao zaštitni znak, najčešće u sektorima koji vole konzervativniji dizajn kao što su financijski sektor i pravnici. Korištenje zaštitnog znaka i logotipa zajedno daje snažnu poruku vizualnog identiteta, dok sam logotip omogućava veću fleksibilnost.

Proces izrade logotipa

1. Logo dizajn upitnik

Za dizajniranje savršenog logotipa za vašu tvrtku potrebno je čim bolje razumijevanje vašeg poslovanja, tržišta i klijenata. Da bi to postigli poslati ćemo vam logo dizajn upitnik. Detaljnim popunjavanjem dati ćete nam uvid u vaše poslovanje, konkurenciju i moguće potencijalne klijente kojima težite. Te informacije biti će dobar temelj za izradu snažnog i prepoznatljivog logotipa.

2. Istraživanje tržišta, konkurencije i klijenata

Istraživanje vaše tvrtke, njezine povijesti, konkurencija i ciljnog tržišta omogućiti će nam da čim bolje upoznamo vašu tvrtku i njezinu trenutnu poziciju na tržištu.

Sea Naster Class logo sketch
Logo on computer screen

3. Ideje i skiciranje

Inicijalno skiciranje se uvijek radi na papiru, takve skice su grube i bitne su za brzu razradu ideja koje su generirane u fazi istraživanja. Naj kvalitetnije skice zatim se pretvaraju u digitalnu formu i dorađuju. U ovoj fazi najčešće postoji veći broj koncepata.

4. Prezentacija logotipa

Odabiru se koncepti koji imaju najviše potencijala i priprema se prezentacija za klijenta. Prilikom prezentacije upoznajemo klijenta s idejom i logotip nastojimo prikazati na primjerima iz stvarnog svijeta. Na taj način klijent može steći bolji osjećaj za svakodnevnu primjenu i poruku koji logotip nosi. U ovoj fazi također radimo i korekcije na logotipu ukoliko to klijent zahtjeva.

5. Izrada finalnih dokumenata

Nakon završetka izrade logotipa i odobrenja klijenta pripremamo finalne materijale u različitim formatima te ih zajedno s uputama predajemo klijentu na korištenje. U ovoj fazi se ukoliko tako klijent odluči može razgovarati o daljnjim mogućnostima i potrebama. Često klijenti nakon izrade logotipa odluče da im je potreban cijeli vizualni identitet. Izrada vizualnog identiteta i knjige standarda je naredni korak u vizualnom pozicioniranju na tržištu, a logotip je jedan od njihovih najbitnijih dijelova.