fbpx

Pozivnice “Vlasnička prava”

Pozivnica Vlasnička prava

Klijent

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika

Korištene Tehnike

Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Opis

Pozivnice izrađene u sklopu materijala za konferenciju “Vlasnička prava u privatnim šumama”

/01

Prednja i zadnja strana

Vizualni elementi pozivnice nadopunjavaju ostatak vizuala

/02

Unutrašnjost

Vizualni elementi pozivnice nadopunjavaju ostatak vizuala