fbpx

Poster Vlasnička prava

Plakat za konferenciju

Klijent

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika

Korištene Tehnike

Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

Opis

Poster Vlasnička prava u privatnim šumama izrađen je u sklopu materijala za međunarodnu konferenciju održanu u Zagrebu 4. listopada 2018.

/01

Prijedlog 1

Alternativni prijedlog plakata za konferenciju

/02

Prijedlog 2

Alternativni prijedlog plakata za konferenciju

/03

Prijedlog 3

Alternativni prijedlog plakata za konferenciju